çalışmalarımız
(yakında...)

HAKKIMIZDA

2020 yılında Av. Ertuğrul Koçak tarafından kurularak faaliyete başlayan  büromuz; hukuk’un en nahai amaçlarından birisi olan kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlanmasında etkin bir rol üstlenmekle birlikte,hukuki sorunların incelenmesinde çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışarak ve hukukun en güncel şekliyle olayları ele alırken yalnız dava takibi değil olası uyuşmazlıların en aza indirilmesinde aktif ve dinamik bir danışmanlıkla hizmet vermektedir.

Av.ERTUĞRUL KOÇAK