haber ve yayınlar

covid-19

Covid-19 Salgınının İş Hukuku Kapasamında Etkileri Neler Oldu?

*İş Yerinde Covid-19 Tespit Edilen Çalışanın Durumu İş Kazası Olarak Nitelendirilmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda  işverenin işyerinde gerekli koruma tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Fakat işveren, gerekli koruma tedbirlerine uygun davranmamış ve çalışan da işyerinde çalışması sırasında COVID-19 kaptıysa bu durum iş kazası olarak nitelendirilecektir.Bu nedenle Sağlık Müdürlüğünden alınacak kayıtlar önemlidir. Çünkü, COVID-19 kapan çalışanın kiminle etkileşim içine girdiği ve kimden hastalığı kaptığı bu kayıtlar neticesinde belirlenebilir. Şayet Covid -19 geçmesinde temaslı kişi  işyeri kapsamında sayılacak bir kişi  değilse yargı kararları gereğince illiyet bağını keseceği için iş kazası olarak nitelendirilemez.

*Uzaktan Çalışma (Evden ) Çalışamaya geçilen süre Zarfında İşçinin Yol Yemek Ücretleri 

Burada yemek ücretleri hususunda değelendirmeye almamız gerecek ölçüt iş yerinde düzenli yemek verilen bir yer olup olmadığına bağlı değişmektedir.Yol ücretleri için ise iş yerine gitmeyip evden çalıştıkları süre boyunca yol ücretlenin ödenmesi mümkün görünmemektedir.

*Kısa Çalışma Ödeneği

Öncelikle belitmek gerekir ki kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilmek için herhangi bir onay gerekmemektedir.Bu ödenekten faydalanan çalışanların ücretlerinde azalma olaması durumunda bu sebeple sözlemeyi fesih hakları yoktur.

* Ücretsiz İzin 

İşverenin ücretsiz izin uygulamasına geçmek isterse bu konuda çalışanlarını yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.Bu bildirimle birlikte çalışanlar, 6 iş günü içinde ücretsiz izin uygulamasını kabul edebilirler veya reddedebilirler. Şayet çalışanların,herhangi bir yazılı bildirimde bulunarak bu durumu kabul etmezlerse ret etmiş sayılırlar.Çalışanların  ücretsiz izin uygulaması teklifini ret etmesi durumunda işveren değişikliğin ancak geçerli bir nedene dayandığını yazılı olarak açıklayarak ve yine bildirim süresine uyarak yapmış olduğu iş sözleşmesini feshedebilir.

HABER

  • YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/3611

Karar Numarası: 2020/4734

Karar Tarihi: 04.11.2020

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ VE TECAVÜZÜN ORTADAN KALDIRILMASI TALEPLERİNİN BİR ARADA İLERİ SÜRÜLEREK TALEP YIĞILMASININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DAVALARIN TİCARİ ARABULUCULUĞA TABİ OLMAKSIZIN MAHKEMECE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ

***

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
43. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/35
K. 2020/346
T. 26.11.2020

BANKA HESABINDAN RIZA DIŞI TRANSFER NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ